Fakulta managementu
Univerzity Komenského v Bratislave 
Vás víta na stránkach
e-Europe Research & Development Centre 

Novinky

INFORM e-learning platform
INFORM e-learning program
INFORM e-learning questionnaire

Pozvánka a program
INFORM Final Conference - 7. marec 2019, Sofia, Bulharsko
„Data Protection Summit: Beyond being INFORMed“

Propagačné video projektu INFORM je dostupné na  https://www.youtube.com/watch?v=jVCxjQ9WwrY
Pozvánka na workshop INFORM - 12. - 13. februára 2019

program workshopu

Archív
Pozvánka na INFORM deň
INFORM deň sa bude konať na prelome júna / júla 2018 (presný termín, miesto konania spolu s programom včas oznámime) na Fakulte managementu UK v Bratislave.

pozvánka/invitation card

We are successfully presenting the research results of our e-Europe R&D Centre at the world most famous and internationally recognized multi-conferences in Informatics

The 21st World Multi-Conference on
Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2017

July 8 - 11, 2017 – Orlando, Florida, USA

Keynote Speakers

Naši doktorandi pokračujú v ďalšom výskumnom využívaní výsledkov
našich EU/7FP projektov

Analýza efektívnosti využívania informačných komunikačných technológií (IKT)
po zavedení Web 2.0 a hrozieb spojených s ich využívaním

https://docs.google.com/forms/d/1iWngQk7OHIaob611MUhzulTTChHv_
D4mNz2MZU3S0PY/viewform
Lecture: Europe’s Schengen Area e-Border Dilemma
Dr. Dusan SOLTES
Tuesday, September 27, 2016
University of Pittsburgh
More information
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu s názvnom "Preventing and Combating Cybercrime" 20-21 May 2016, Cluj-Napoca, Romania
Organizovanú v spolpráci s ERDC
Pozvánka na vedecké Sympózium organizované naším partnerom v Lotyšsku
Call for Papers
Bližšie informácie nájdete na stránke:
http://irissymposium.wix.com/alkona
Security, Convenience and Privacy:
Trade-offs in the information society?
20–22 April, 2015 Brussels
Registration for the conference is now opened.
As one of the international conference partners our e-ERDC is, herewith,
inviting you to participate in the conference
"The Rule of Law in the Digital Era" in Cluj – Napoca, 8-9 May 2015.
Conference Invitation
Application Form
Program of the Conference
RESPECT Project
Technology and crime: law, privacy and policy in the era of Big Data
RESPECT 2nd Policy Workshop,
Barcelona, 17-18 September 2014
http://respectbarcelona.eu/
Sme aktívni aj v Európskom parlamente. Boli sme v EP K41
SMART Final Conference in Brussels 4-5 March 2014

 Slovak questionnaire is online http://bit.ly/surveyrespectproject

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu
Smart Surveillance: Global Perspectives
Perth, Western Australia
4th-6th February, 2014
fp7.ecu-sri.org
IMPORTANT CHANGE: Paper submission deadline extended till 30 December 2013
POZVÁNKA na medzinárodnú konferenciu - MALTA, 21. - 22. marca 2013
Our publications worldwide
The Euro Crisis: Euro as a Victim of the Decade Long Ignorance of the Maastricht Treaty Criteria by the EU Institutions and Euro Zone Member States
EU/7FP/SSH/CONSENT dotazník - Nech sa aj váš hlas počíta! https://malta.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cCQiDVpWh08LmWE&Website=1 ;
Po vyplnení dotazníka Vás prosím ešte o odpovede na nasledujúce dve otázky:
- Aký máte názor na ten dotaznik, ako ho hodnotíte.
- Aký máte názor na sociálne siete vo všeobecnosti, ktoré sa stávajú stále populárnejšími nielen z hladiska osobných kontaktov ale aj na podporu politických hnutí napr. nedávno v Egypte a Tunise ale zohrávaju aj negatívnu úlohu napr.pri príprave nedávnych atentátov v Nórsku a pod. Čo by ste navrhovali ako by sa vývoj mal uberať, príp. ako by mal byť regulovaný zo strany EÚ a pod.
Odpovede na tieto otázky možno posielať na adresu pre tento prieskum na: alexandra.jencova@fm.uniba.sk
Ďakujem.
UGC - sociálne siete v médiách
UČIŤ SA OD PARTNEROV - LEARNING FROM PEERS - E-BUSINESS CASES
Nový projekt EU/7FP/SSH/CONSENT
Úspešne sme reprezentovali EÚ na Svetovej výstave EXPO 2010 v Shanghaii
CeBIT 2010
The world’s No.1 marketplace for digital business
2 – 6 MARCH 2010 ∙ HANNOVER
European CeBIT Forum for Competitiveness and Growth in SMEs 2010 
Draft Agenda (Stand: 14.01.2009)
eBusiness cases in SLOVAKIA Learning from peers
Best practice amongst European SMEs
- leták
Všetky jazykové verzie nájdete na portáli projektu: http://www.epme.eu/index.php?option=com_wrapper&Itemid=72 Learning From Peers
e-Business Cases
Best practices amongst Europeen SMEs
- oficiálna verzia publikácie o výsledkoch projektu
Príklady
Final Template Learning from peers eBSN Web
eBSN Learning from peers PRAHA booklet.pdf
Národné kolo projektu Európskej komisie na podporu podnikania a podnikateľského povedomia – Európske podnikateľské ocenenia 2010 
tlačová správa
prihláška 
informačný letáčik 1
informačný letáčik 2 Prihlasovacie pravidlá sú uvedené priamo v prihláške
Termín uzávierky prihlášok do národného kola: 31. október 2009
Uzávierka prihlášok do európskeho kola: 15. december 2009
Maximálny rozsah žiadosti je 10 strán. 
Infoday + Workshop
Možnosť PhD štúdia na UIBE - University of International Business and Economics
Hľadáme partnerov pre projekt v rámci EU/7FP/ICT
Európske podnikateľské ocenenia 2007 a prihláška
Výzvy na hľadanie partnera - nové
Ponuka na spoluprácu pri príprave projektov
z oblasti ICT v rámci nového EU/7FP/ICT na roky 2007-13
Diskusia na tému voľného pohybu osôb v rozšírenej EU
Nový partner -NARMSP - informácie
Open Calls for Funding
Výzva na aktívnu účasť do FP7
Nové výzvy - aktuálne
Increasing the participation of small and medium enterprises in EU IST funding
Newsletter No.3
Informácie o EUROSEA - Euro-Southeast Asia
19th - 23rd June 2006, Singapore
Pozvánka na workshop „Siedmy rámcový program a Európske technologické platformy“ a pridruženú "Brokerage event" - 12.september 2006
FP 7 and the CIP - what’ s in for SMEs?
PhD štúdium na Fakulte managementu UK v Bratislave - prihlášky do 26.6.2006
! Hľadá sa partner ! - Softvérová firma, ktorá má záujem zapojiť sa do medzinárodného konzorcia s Gréckym partnerom nášho projektu, na zákazku (tender) - financovaný EÚ - bližšie informácie
E-mail pozvánka pre EUSEA 2006 - do Singapúru
Nanotechnology
Calls for Participation in EU Funded Projects - deadline 25th April 2006