International PhD in Economics

Možnosť PhD štúdia na UIBE - University of International Business and Economics

PhD Brochure PhD Cover Shaping Your Future in China

V prípade záujmu o štúdium, prípadne ďalšie informácie kontaktujte naše centrum.
Dušan Šoltés