POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ DEŇ PROJEKTU EU/INFORM K PROBLEMATIKE IMPLEMENTÁCIE GDPR

Týmto si Vás dovoľujeme informovať a zároveň pozvať na INFORM deň, ktorý sa bude konať na prelome júna / júla 2018 (presný termín, miesto konania spolu s programom včas oznámime) na Fakulte managementu UK v Bratislave. Diskutovať sa bude o predbežných výsledkoch nášho projektu EU/HORIZON2020/JUST-JTRA-EJTR-AG-2016 INFORM v rámci, ktorého sa spolu s ostatnými partnermi z medzinárodného konzorcia zaoberáme výskumom rôznych aspektov a dopadov novej legislatívy EU ktorá vo forme GDPR t.j. Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU c. 2016/679 o ochrane osobných údajov vstúpi do platnosti 25. mája 2018. Našou snahou je oboznamovať vás so základnými princípmi a povinnosťami, ktoré toto nariadenie zavádza v EU a jej členských krajinách ohľadom ochrany osobných údajov a teda aj v podmienkach SR.
Viac informácií o projekte INFORM možno nájsť v priloženom informačnom materiály, kde je možné uviesť aj váš záujem na pripravovaný INFORM deň.
Informácie možno nájsť aj na špeciálnych stránkach tohto projektu ako Facebook, Twitter a LinkedIn a na našej web stránke http://erdc.fm.uniba.sk
https://www.facebook.com/INFORMEUproject/
https://twitter.com/INFORMEUproject
https://www.linkedin.com/company/18347818/
V prípade záujmu sa stačí zapísať do uvedeného formulára. O ďalších výsledkoch projektu INFORM vás budeme priebežne informovať ako aj o prípravách nášho plánovaného INFORM dňa. V prípade vášho záujmu sa môžeme dohodnúť aj na osobitných konzultáciách k danej problematike resp. k problematike EU projektov vo všeobecnosti.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.
S pozdravom
INFORM Team, e-Europe R&D Centre, FM UK Bratislava

pozvánka/invitation card