Vážené dámy a páni,

ďakujeme všetkým tým, ktorí sa na základe nášho pozvania zúčastnili INFORM Dňa, ktorý sme na Fakulte managementu UK v Bratislave organizovali pre SR dňa 20.6.2018 v rámci našej účasti na projekte EU INFORM a svojou účasťou prispeli k úspechu tohto podujatia.

Dovoľujeme si Vás týmto pozvať na ďalšie naše podujatie organizované v rámci toho istého projektu a to na Workshop ktorý bude v hoteli DoubleTree by Hilton Bratislava v dňoch 12.-13. februára 2019. Jeho hlavným cieľom je pripraviť trénerov na problematiku GDPR v rámci kurzov pre pracovníkov súdov. Pre vybraných účastníkov, projekt EU/INFORM zabezpečí pokrytie všetkých nákladov spojených s účasťou na tomto 2-dňovom podujatí.
Zároveň by sme vás chceli informovať, že náš projekt organizuje aj ďalších 5 workshopov v iných členských krajinách nášho konzorcia.

Okrem tohto nášho, ide o tieto ďalšie workshopy:
Gottingen (SRN) pre sudcov 20.-21. 9. 2018
Sofia (Bulharsko) pre právnikov všeobecne 11.-12. 10. 2018
Brno (ČR) pre pracovníkov súdov 29.-30. 11. 2018
Leiden (Holandsko) pre sudcov 3.-4. 12. 2018
Wroclaw (Poľsko) pre právnikov všeobecne 17.-18. 1. 2019
Na tieto workshopy v zahraničí máme možnosť vyslať vždy jedného účastníka zo SR a tak isto všetky náklady účasti budú plne hradené projektom INFORM.
V prílohe prikladáme oficiálnu pozvánku ako aj predbežný program workshopu v Bratislave. Rovnaký typ workshopu má vždy rovnaký program.
Ďalšie informácie ako aj program workshopov Vám poskytneme na požiadanie. Vopred by sme vás chceli informovať že celý program bude prebiehať v anglickom jazyku, rovnako aj všetky materiály, preto od vybraných účastníkov sa očakáva aktívna znalosť angličtiny.
Prosíme záujemcov, aby nám svoj záujem o účasť oznámili na túto emailovú adresu: martina.drahosova@fm.uniba.sk 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


INFORM projekt team